KMScreen T55 består av en 55 tums TV-skärm, och en minidator med mjukvaran förinstallerad. Som extra tillbehör finns möjlighet att koppla en extra skärm till datorn för att vårdgivaren ska kunna styra programmet, samt se och följa undersökningens resultat direkt efter varje patientklick.

Med varje KMScreen-enhet följer två typer av programvara: en som undersöker ögonens avvikelser enligt Hess metod och en enligt Harms metod.

Undersökningsresultatet presenteras i fyra block som kan skrivas ut:

patientuppgifter, Hess Screen, ögonmotilitetsschema, och diplopischablon eller vinkelmätning i de 9 kardinalblickriktningarna.

Undersökningen enligt Hess

Patienten sitter framför TV-skärmen, håller huvudet stilla och har på sig de röd-blåa visirglasögonen.

På skärmen visas två objekt: ett rörligt och ett fast. Patienten ser det rörliga objektet med endast det ena ögat, och det fasta objektet med endast det andra ögat. Patienten ska dra det rörliga objektet på skärmen mot och över det fasta objektet med hjälp av datormusen. När objekten överlappar på skärmen, klickar patienten med datormusen. 

Efter varje klick flyttas fixationspunkten till en ny position. Patienten ska fortsätta ha huvudet stilla under hela undersöknigen. Vårdgivaren kan följa undersökningens resultat direkt efter varje klick på den sekundära skärmen. Vid behov kan vårdgivaren backa och undersöka föregående punkt/punkter på nytt.

När patienten har klickat färdigt på alla fixationsprickar visas resultatet som ett konventionellt Hess screen-diagram. Man kan nu komplettera med ett diplopitest där man undersöker den vertikala och horisontella avvikelsen samt lutningen (torsionen) av dubbelbilderna i de 9 blickriktningarna.

Testavståndet är 50 cm.

Undersökningen enligt Harms

Patienten håller blicken fäst på mitten av skärmen, medan vårdgivaren vrider patientens huvud i de nio kardinalblickriktningarna.

För att t.ex. undersöka blick uppåt vrids patientens huvud 25 grader nedåt samtidigt som patienten tittar på det fixationsobjekt som alltid visas i mitten av skärmen. Harms-programmet testar både ögonens horisontell-vertikala avvikelse och torsionen på samma gång. 

Både Hess och Harms undersökningsmetoder tar 2-9 min att genomföra, beroende på hur van patienten är att hantera en mus samt vilket undersökningsprogram som valts.

Testavståndet för Harms screen är 50 cm.

Exempel på olika KMScreen arbetsstationer

Skriv ut produktblad