Miljöpolicy


Ortho KM strävar efter att vara bäst i Sverige på syntavlor och synprövningstester, och det självklara valet vid synundersökningar för de som är verksamma inom ögonsjukvården.


Vår verksamhet kännetecknas av hög kvalitet och lång hållbarhet hos alla våra produkter och tjänster. Vårt mål är att våra produkter ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt från ”vaggan till graven”.

För att nå detta arbetar Ortho KM för att:


- Våra syntester ska ha en lång livslängd, så att kunden inte behöver köpa nya produkter i onödan och på så sätt spara de resurser som krävs vid nytillverkning


- Minska Ortho KMs energiförbrukning, och se till att energiförbrukningen som krävs för att transportera och använda våra produkter är låg.


- Ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att regelbundet se över och utveckla det


- Förebygga förorening genom att använda sådana material, produkter och tillverkningssätt som vid produktion, transport, användning och återvinning ger upphov till så få miljöstörande ämnen som möjligt


  1. -Följa de lagar och regler som gäller för vår verksamhet, och hålla oss uppdaterade om eventuella ändringar i lagstiftningen


Lund den 14 januari 2013

Konstantin Moutakis

VD Ortho KM