KMTouch är en komplett, mobil synprövningsenhet bestående av en läsplatta med synprövningsprogram, en fjärrkontroll, och ett silikonfodral med handtag. Läsplattan, en iPad med perfekt skärmkvalitet, är lätt att flytta runt mellan olika undersökningsrum och arbetsplatser. 

KMTouch innehåller alla synprövnings-, samsyns- och andra tester som behövs på vårdcentraler, inom barnhälsovården, företagshälsan, skolhälsovården, och på ögonkliniker. Den innehåller tester för både mätning på avstånd (3 till 4 m) och nära håll (läsavstånd). Den kan ersätta alla nuvarande syntester som används vid de flesta mottagningar inom svensk ögonsjukvård.

KMTouch utvecklades på ögonkliniken vid Universitetssjukhuset i Lund i samarbete med flera ortoptister, synpedagoger och syncentralsoptiker i Sverige.

KMTouch

Att göra ett fullständigt test av synskärpan har aldrig varit lättare än nu!

Med det digitala synprövningsprogrammet KMChart kan man testa alla typer av patienter, både vuxna och barn, samt patienter med låg (0,03-0,09) och övrig synskärpa (0,1-2,0). Programmet innehåller alla syntester som man behöver på ögonkliniker, syncentraler, ortoptistmottagningar, diabetesmottagningar samt hos optiker. Programmet är väldigt enkelt att använda och styrs med hjälp av en fjärrkontroll.

KMChart

Ett komplett digitalt synstestsystem

Digitala syntester